Sympozium
Léčba bolesti 2022

2. 6. 2022
Comfort Hotel Prague City East,
Bečvářova 14, Praha 10


GARANT ODBORNÉHO PROGRAMU

Prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Centrum léčby bolesti Medicinecare s.r.o.


PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER


HLAVNÍ PARTNEŘI

PROGRAM

14:00–14:30 Registrace účastníků
14:30–14:35 Zahájení odborného sympozia
14:35–14:50 Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
Patofyziologie bolesti
16:40–16:55 MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Léčebné konopí
14:50–15:05 PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Psychoterapie a virtuální realita
17:10–17:25 PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Opioidy a závislost
15:05–15:20 Firemní prezentace
Berlin-Chemie
17:25–17:40 MUDr. Jan Lejčko
Kryoanalgezie u chronické bolesti
15:20–15:35 Doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Role opioidů v léčbě bolesti
17:40–17:55 MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.
Neuromodulační metody v léčbě bolesti
15:35–15:50 Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
Léčba průlomové bolesti
17:55–18:10 Firemní prezentace
(generální nebo hlavní partner)
15:50–16:00 Křest knihy Marka Hakla a kol.
Léčba bolesti – Současné přístupy k léčbě
bolesti a bolestivých syndromů – 4. vydání
18:10–18:25 MUDr. Josef Trnka
Opioidy a řízení motorového vozidla
16:00–16:30 Přestávka na kávu 18:25–18:40 MUDr. Šimon Kozák
Invazivní metody v léčbě bolesti
16:30–16:40 Firemní prezentace
(generální nebo hlavní partner)
18:40–18:55 MUDr. Zuzana Matoušová
Cluster headache
Ukončení programu
Vzdělávací akce je pořádaná dle SP ČLK Č.16 a účast je ohodnocena kredity

REGISTRACE

Sympozium Léčba bolesti 2022

Účastník je povinen uhradit registrační poplatek ve výši 290,- Kč
Způsob platby: bankovní převod
Číslo účtu: 571060293/0300
Variabilní symbol: 202262
Do poznámky: celé jméno účastníka
Registrační poplatek (nevratný) je třeba uhradit nejpozději do 23. 5. 2022

Maxdorf s.r.o., Na Šejdru 247/6a, 142 00 Praha 4