Sympozium
Léčba bolesti 2022

NOVÝ TERMÍN: 20. 9. 2022

Comfort Hotel Prague City East,
Bečvářova 14, Praha 10


GARANT ODBORNÉHO PROGRAMU

Prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Centrum léčby bolesti Medicinecare s.r.o.


PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER


HLAVNÍ PARTNEŘI

PROGRAM

14:00–14:30 Registrace účastníků
14:30–14:35 Zahájení odborného sympozia
14:35–14:50 Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
Patofyziologie bolesti
16:40–16:55 MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Léčebné konopí
14:50–15:05 PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Psychoterapie a virtuální realita
17:10–17:25 PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Opioidy a závislost
15:05–15:20 Firemní prezentace
Berlin-Chemie
17:25–17:40 MUDr. Jan Lejčko
Kryoanalgezie u chronické bolesti
15:20–15:35 Doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Role opioidů v léčbě bolesti
17:40–17:55 MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.
Neuromodulační metody v léčbě bolesti
15:35–15:50 Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
Léčba průlomové bolesti
17:55–18:10 Firemní prezentace
(generální nebo hlavní partner)
15:50–16:00 Křest knihy Marka Hakla a kol.
Léčba bolesti – Současné přístupy k léčbě
bolesti a bolestivých syndromů – 4. vydání
18:10–18:25 MUDr. Josef Trnka
Opioidy a řízení motorového vozidla
16:00–16:30 Přestávka na kávu 18:25–18:40 MUDr. Šimon Kozák
Invazivní metody v léčbě bolesti
16:30–16:40 Firemní prezentace
(generální nebo hlavní partner)
18:40–18:55 MUDr. Zuzana Matoušová
Cluster headache
Ukončení programu
Vzdělávací akce je pořádaná dle SP ČLK Č.16 a účast je ohodnocena kredity

REGISTRACE

Sympozium Léčba bolesti 2022

Účastník je povinen uhradit registrační poplatek ve výši 290,- Kč
Způsob platby: bankovní převod
Číslo účtu: 571060293/0300
Variabilní symbol: 202262
Do poznámky: celé jméno účastníka
Registrační poplatek (nevratný) je třeba uhradit nejpozději do 10. 9. 2022

Maxdorf s.r.o., Na Šejdru 247/6a, 142 00 Praha 4